Basma SECURITY oferta

 • bezpośrednia ochrona fizyczna stała i doraźna,
 • ochrona osobista, obiektów o strategicznym znaczeniu dla interesów i bezpieczeństwa państwa, imprez masowych, wystaw, koncertów, targów,
 • projektowanie i instalacja systemów alarmowych włamania, pożaru, kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, telewizji przemysłowej,
 • monitorowanie systemów alarmowych z dojazdem patroli interwencyjnych,
 • obsługa recepcji,
 • usługi detektywistyczne,
 • szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia,
 • szkolenia pracowników Zleceniodawcy w zakresie zachowań w sytuacjach kryzysowych (napad, zagrożenia ­ antyterrorystyczne, bombowe, bioterrorystyczne),
 • konsulting dla podmiotów koncesjonowanych które swoją działalności gospodarczą zajmują się
 • ochroną osób i mienia oraz wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,∙ konsulting dla firm ubiegających się o uzyskanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego i Świadectwa Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (krajowe NATO SECRET, NATO CONFIDENTIAL).

Konsulting dla firm / obrót specjalny

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów proponujemy usługi związane z konsultingiem. Ofertę naszą kierujemy do firm, które swoją aktywnością gospodarczą obejmują: wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Do ich dyspozycji oddajemy profesjonalną kadrę posiadającą wiedzę i praktykę w zakresie kontroli szeroko rozumianego obrotu specjalnego. Jesteśmy przekonani, że ta nowatorska na polskim rynku usługa pozwoli na sprawniejsze uzyskanie koncesji i zniweluje ryzyko jej utraty .

W ramach podjętej współpracy proponujemy:

 1. dla firm rozpoczynających działalność:
  • profesjonalne doradztwo związane z przygotowaniem firmy ubiegającej się
  • o uzyskanie koncesji w zakresie spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa i procesu postępowania administracyjnego w tym zakresie;
  • wybór optymalnego zakresu planowanej działalności w obszarze wytwarzania i obrotu specjalnego, w zależności od profilu oraz możliwości technicznych i organizacyjnych firmy;
  • wykonanie szczegółowego harmonogramu działań dostosowujących firmę zakresie oragnizacyjno­technicznym do obowiązujących wymogów prawa;
  • wykonanie dokumentacji określonej przepisami, niezbędnej do uzyskania koncesji;
 2. dla firm działających:
  • profesjonalną i niezwłoczną pomoc prawną oraz wsparcie merytoryczne w procesie wykonywania działalności gospodarczej związanej z obrotem specjalnym;
  • prowadzenie audytów przedsiębiorstw w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na podstawie koncesji MSWiA;
  • pomoc w prowadzeniu dokumentacji związanej z wykonywaną działalnością;
  • reprezentowanie podmiotu podczas przeprowadzanych przez MSWiA oraz WPA KWP kontroli;
  • pomoc w procesie rozszerzenia koncesji.
 3. korzyści wynikające dla Państwa z podjętej z nami współpracy:
  • komfort ograniczenia kontaktów z aparatem administracyjnym (reprezentacja podmiotu);
  • kompleksowa obsługa związana z otrzymaniem i utrzymaniem koncesji;
  • właściwa interpretacja przepisów prawnych (eliminacja kosztów związanych
  • z błędnymi posunięciami gospodarczymi oraz reinterpretacją przepisów);
  • implikacje wynikające z Państwa indywidualnej sytuacji (oszczędnośc czasu, bardzej efektywne wykorzystanie własnej kadry, ograniczenie kosztów)

Ostatnie wpisy

Agencja ochrony, monitoring usługi detektywistyczne

Poszukujecie Państwo profesjonalnej usługi z zakresu detektywistyki, ochrony, monitoringu lub konwojowania? Zachęcamy do współprac! - wieloletnie doświadczenie, profesjonalny sprzęt oraz zorganizowana stała kadra pracownicza to gwarancja...

Agencja Ochrony Osób i Mienia, Ochrona VIP

A.O.O.i M Basma Security